Jupiter

Klarnet Jupiter JCL-700 S

model szkolny, strój Bb, korpus tworzywo ABS, posrebrzany mechanizm, futerał ABS

1 770,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-700 SQ

model szkolny, strój Bb, korpus tworzywo ABS, posrebrzany mechanizm, futerał plecak

1 920,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-750 S
model szkolny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, futerał ABS
3 100,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-750 SQ
model szkolny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, futerał plecak
3 460,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-1039 SQ
model szkolny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, futerał plecak, system niemiecki
3 840,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-1100 S
model szkolny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, futerał French-Style Case
4 420,00 zł
Klarnet Jupiter JCL-1100 DS
French-Style Case
4 500,00 zł
Klarnet basowy Jupiter JCL-1000 N
model szkolny, strój Bb, korpus tworzywo ABS, niklowany mechanizm, futerał ABS
7 300,00 zł
Klarnet basowy Jupiter JCL-1000 S
model szkolny, strój Bb, korpus tworzywo ABS, posrebrzany mechanizm, futerał ABS, skala do niskiego Eb
8 100,00 zł