Klarnety Bb Henri Selmer

SeleS Prologue by Henri Selmer
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
5 540,00 zł
SeleS Presence by Henri Selmer 17/6
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
10 140,00 zł
SeleS Presence by Henri Selmer 18/6
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
12 080,00 zł
Klarnet Henri Selmer Recital
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
18 360,00 zł
Klarnet Henri Selmer Signature
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
18 360,00 zł
Klarnet Henri Selmer Privilege
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
18 360,00 zł