Klarnety Bb Henri Selmer

SeleS Prologue by Henri Selmer
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
6 610,00 zł
SeleS Presence by Henri Selmer 17/6
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
12 130,00 zł
SeleS Presence by Henri Selmer 18/6
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
13 010,00 zł
Klarnet Henri Selmer Recital
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
20 350,00 zł
Klarnet Henri Selmer Signature
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
20 350,00 zł
Klarnet Henri Selmer Privilege
Model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, dodatkowa dźwignia Eb/Ab
19 480,00 zł