Pozostałe klarnety Henri Selmer

Basset horn (rożek basetowy) Henri Selmer "20"
model profesjonalny, strój F, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
47 780,00 zł
Klarnet basowy Henri Selmer Privilege
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, skala do niskiego Eb
38 330,00 zł
Klarnet basowy Henri Selmer Privilege
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm, skala do niskiego C
43 420,00 zł
Klarnet kontraltowy Henri Selmer "26"
model profesjonalny, strój Eb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
57 680,00 zł
Klarnet kontrabasowy Henri Selmer "28"
model profesjonalny, strój Bb, korpus drewno Grenadilla, posrebrzany mechanizm
114 000,00 zł