Yamaha - klarnety Eb

 

 Klarnety Eb
YCL-681 II Professional, korpus Grenadilla, posrebrzany mechanizm 14 500 zł
YCL-881 Custom, korpus Grenadilla, posrebrzany mechanizm 17 800 zł