Statywy do instrumentów dętych

  Zapraszamy do nowego sklepu internetowego http://jarmulamusic.pl

 Statywy do fletów
BG A41 ABS, krzyżak 35 zł
BSX flet, obój, klarnet 50 zł
Hercules
DS 460 B
chowany do stopki fletu 70 zł
K&M 15232 flet poprzeczny  60 zł
K&M 152/6 flet piccolo 70 zł

 

Statywy do klarnetu
BG A40 ABS, krzyżak 45 zł
BSX flet, obój, klarnet 50 zł
Hercules
DS 440 B
chowany do czary klarnetu 70 zł
Hercules
DS 561 B
klarnet basowy/fagot 200 zł

K&M 15222

klarnet  60 zł
K&M 15228 klarnet 60 zł

 

Statywy do oboju
BG A43 ABS, krzyżak 35 zł
BSX flet, obój, klarnet 50 zł
K&M 18020 obój 75 zł

 

Statywy do rożka angielskiego
BG A44 ABS, krzyżak 45 zł

 

Statywy do saksofonów
BG A42 saksofon sopranowy, ABS, krzyżak 70 zł
BSX saksofon altowy/tenorowy 70 zł
BSX podwójny,  saksofon altowy/tenorowy 90 zł
BSX saksofon barytonowy 100 zł
Hercules
DS 531 BB
saksofon sopranowy prosty/flugelhorn 80 zł
Hercules
DS 530 BB
saksofon altowy/tenorowy 90 zł
Hercules
DS 533 BB
saksofon altowy/tenorowy/sopranowy 100 zł
Hercules
DS 431 B
saksofon altowy chowany w czarze 120 zł
Hercules
DS 432 B
saksofon tenorowy chowany w czarze 120 zł
Hercules
DS 535 B
saksofon barytonowy 140 zł
Hercules
DS 537 B
podwójny,  saksofon altowy/tenorowy 190 zł
K&M 14300 saksofon altowy/tenorowy 85 zł
K&M 14330 saksofon altowy (Jazz) 170 zł
K&M 14340 saksofon altowy (Saxxy) 150 zł
K&M 14335 saksofon tenorowy (Jazz) 180 zł
K&M 14350 saksofon tenorowy (Saxxy) 170 zł
K&M 15290 saksofon sopranowy prosty 100 zł
K&M 14315 saksofon sopranowy zakrzywiony 135 zł
K&M 14410 saksofon barytonowy 210 zł

 

Statywy do trąbki
BG A42 ABS, krzyżak 70 zł
BSX 3 nóżki 50 zł
Hercules
DS 510 BB
3 nóźki 70 zł
K&M 15210 3 nóżki 70 zł
K&M 15213 5 nóżek 80 zł

 

Statywy do puzonu
K&M 14985 standard  125 zł

 

Statywy do waltorni
K&M 151/4 standard 360 zł

 

Statywy do sakshornów
K&M 14941 standard 420 zł
250 zł

 

Statywy do tuby
K&M 14940 standard  420 zł

 

 

zobacz także: