Klarnety używane

 

Klarnety
Malerne strój Bb, korpus drewniany, czara i baryłka ABS 900 zł
Jupiter JCL-631 strój Bb, tworzywo 900 zł
Vito Reso-Tone
strój Bb, tworzywo 900 zł
Artley strój Bb, tworzywo 900 zł
B&H Regent strój Bb, tworzywo 900 zł
Schreiber strój Bb, tworzywo 900 zł
Amati strój Bb, drewniany z czarą z tworzywa 900 zł

 *Instrumenty naszych klientów nie podlegające gwarancji (chyba, że opis stanowi inaczej). 
   W przypadku zainteresowania instrumentami oznaczonymi * podajemy dane kontaktowe właściciela.