Flety Muramatsu

 

Flety Muramatsu
EX REB
posrebrzany, srebrna głowa, otwarte klapy, E-mechanika, stopka H 16 000 zł
GX REB
srebrna głowa i korpus, otwarte klapy, E-mechanika, stopka H 26 700 zł
GX REB Heavy srebrna głowa i korpus, otwarte klapy, E-mechanika, stopka H 28 300 zł
DS REB srebrna głowa i korpus, srebrny mechanizm, otwarte klapy, E-mechanika, stopka H 38 000 zł
DS REB Heavy
srebrna głowa i korpus, srebrny mechanizm, otwarte klapy, E-mechanika, stopka H 39 500 zł